HI-TECH STARTUP เมืองไทย ความฝัน หรือสิ่งที่เป็นไปได้? (ตอนที่ 2)

กลับมาอีกครั้งสำหรับบทความชุดนี้ที่เขียนตอน 1 เมื่อปีครึ่งที่แล้ว (10 ตุลาคม 2553) ต้องขอโทษครับที่หายไปเสียนาน ช่วงนี้มีการริเริ่มในด้าน hi-tech startup จากคนไทยหลายๆท่าน ไม่ว่าจะเป็น คุณหนุ่ย กับ UniTV คุณภาวุธ กับZocialRank คุณกระทิงกับ Disruptive Universityกลับมาอีกครั้งสำหรับบทความชุดนี้ที่เขียนตอน 1 เมื่อปีครึ่งที่แล้ว (10 ตุลาคม 2553) ต้องขอโทษครับที่หายไปเสียนาน ช่วงนี้มีการริเริ่มในด้าน hi-tech startup จากคนไทยหลายๆท่าน ไม่ว่าจะเป็น คุณหนุ่ย กับ UniTV คุณภาวุธ กับZocialRank คุณกระทิงกับ Disruptive University