เครือข่าย 3G ทำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็น Super Computer ได้อย่างไร

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี 3G ท่านผู้อ่านคงจะนึกถึงประโยชน์ต่างๆที่เทคโนโลยีดังกล่าวนำมาให้ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เช่นภาพ เสียง วิดีโอ เทคโนโลยี ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอบริการที่มีประโยชน์ต่างๆเมื่อพูดถึงเทคโนโลยี 3G ท่านผู้อ่านคงจะนึกถึงประโยชน์ต่างๆที่เทคโนโลยีดังกล่าวนำมาให้ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เช่นภาพ เสียง วิดีโอ เทคโนโลยี ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอบริการที่มีประโยชน์ต่างๆ